Hakkımızda

1960’lı yılların başında ayrı bir bilim dalı olarak gelişmeye başlamış olan kaya mekaniği, son yıllarda gelişimini sürdürerek disiplinler arası bir konu olmuştur. Ulusal Kaya Mekaniği Sempozyumlarının ilki 1986 yılında ODTÜ tarafından düzenlenmiş, 2002 yılında 6. Sempozyum ile birlikte bölgesel sempozyumlar serisi olarak devam etmiş ve sonuncusu 2018 yılının Ekim ayında KTÜ tarafından Trabzon’da düzenlenmiştir. KAYAMEK’2021, 13. Bölgesel Kaya Mekaniği Sempozyumu, Türk Ulusal Kaya Mekaniği Derneği bünyesinde SDÜ Maden Mühendisliği Bölümü ile birlikte 26-28 Mayıs 2022 tarihinde Isparta’da düzenlenecektir. Bu sempozyumun amacı, Kaya Mekaniği bilim dalında yapılan araştırmaların paylaşılması, çıktıların değerlendirilerek bilimsel bir ortamda tartışılması ve disiplinler arası işbirliğinin artırılmasıdır. Bilimsel içerikli sempozyum ve kongreler sadece akademik camia için değil, aynı zamanda ilgili sektörde görev yapan mühendisler için de son derece önemlidir. Bu açıdan sempozyum kapsamında aynı zamanda dış paydaşların da deneyimlerini paylaşabilmeleri hedeflenmektedir. Ayrıca sempozyumda sunulacak ve Organizasyon Komitesi tarafından seçilecek ortalama 20 ile 30 adet arasındaki bildiri, ULAKBİM-TR DİZİN indeksinde yer alan Mühendislik Bilimleri ve Tasarım Dergisi (e-ISSN: 1308-6693) özel sayısında basılacaktır. 13. Bölgesel Kaya Mekaniği Sempozyumu hakkında daha fazla bilgi için lütfen web sayfamızı ziyaret ediniz. Sizleri aramızda görmekten onur ve mutluluk duyacağız. Prof. Dr. Raşit ALTINDAĞ Sempozyum Yürütme Kurulu Başkanı