Hakkımızda

1960’lı yılların başında ayrı bir bilim dalı olarak gelişmeye başlamış olan kaya mekaniği, son yıllarda gelişimini sürdürerek disiplinlerarası bir konu olmuştur. Ulusal Kaya Mekaniği Sempozyumlarının ilki 1986 yılında ODTÜ tarafından düzenlenmiş, 2002 yılında 6. Sempozyum ile birlikte bölgesel sempozyumlar serisi olarak devam etmiş ve sonuncusu 2018 yılının Ekim ayında KTÜ tarafından Trabzon’da düzenlenmiştir. KAYAMEK’2022, 13. Bölgesel Kaya Mekaniği Sempozyumunun, Türk Ulusal Kaya Mekaniği Derneği bünyesinde SDÜ Maden Mühendisliği Bölümü ile birlikte 30 Eylül - 2 Ekim 2021 tarihlerinde Isparta’da gerçekleştirilmesi planlanmıştı. Ancak iki yıla yakın süredir dünya genelinde yaşanan Covid-19 salgını nedeniyle bir çok sempozyum/kongre organizasyonunda olduğu gibi, bu sempozyumun da çevrimiçi yapılması yerine, 26-28 Mayıs 2022 tarihlerinde yüz yüze yapılmak üzere ertelenmesi uygun bulunmuştur. Zira, bu süreçte çevrimiçi olarak yapılan sempozyumların gerek oluşan teknik aksaklıklar, gerekse bu türde bilimsel etkinliklerin ruhu ile bağdaşmadığının tecrübe edildiği görülmüştür. Bu sempozyumun amacı, Kaya Mekaniği bilim dalında yapılan araştırmaların paylaşılması, çıktıların değerlendirilerek bilimsel bir ortamda tartışılması ve disiplinlerarası işbirliğinin arttırılmasıdır. Bilimsel içerikli sempozyum ve kongreler sadece akademik camia için değil, aynı zamanda ilgili sektörde çalışan mühendisler için de son derece önemlidir. Bu açıdan sempozyum kapsamında aynı zamanda dış paydaşların da deneyimlerini paylaşabilmeleri hedeflenmektedir. 13. Bölgesel Kaya Mekaniği Sempozyumu ile ilgili üçüncü duyuru broşürü ekte sunulmuştur. Sempozyum hakkında daha fazla bilgi için web sayfamızı (http://sempozyum2.sdu.edu.tr/rockmec) ziyaret edebilirsiniz. Kaya mekaniği ve ilintili konularıyla ilgilenen tüm mühendis, araştırmacı, planlamacı ve yöneticileri bu sempozyuma davet etmekten ve sizleri aramızda görmekten onur ve mutluluk duyacağız. Prof. Dr. Raşit ALTINDAĞ Sempozyum Yürütme Kurulu Başkanı